oferta cennik aktualności strefa klienta o nas kontakt
   
 Strefa klienta:
 

I Urząd Skarbowy w Opolu
Dane teleadresowe:
ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole
tel. 77 453 19 35; fax. 77 454 42 46
Numery kont bankowych:
podatek dochodowy od osób prawnych - NBP O/O Opole  93 1010 1401 0012 9622 2100 0000
podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy - NBP O/O Opole - 43 1010 1401 0012 9622 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych - NBP O/O Opole - 90 1010 1401 0012 9622 2300 0000
pozostałe podatki i opłaty - NBP O/O Opole - 84 1010 1401 0012 9622 2700 0000


II Urząd Skarbowy w Opolu
Dane teleadresowe:
ul. Cementowa 6, 45-358 Opole
tel. 77 442 36 31 34; fax. 77 442 36 41
Numery kont bankowych:
podatek dochodowy od osób prawnych - NBP O/O Opole  35 1010 1401 0007 6522 2100 0000
podatek od towarów i usług - NBP O/O Opole  82 1010 1401 0007 6522 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych - NBP O/O Opole  32 1010 1401 0007 6522 2300 0000
pozostałe podatki i opłaty - NBP O/O Opole  26 1010 1401 0007 6522 2700 0000
 

 

Opolski Urząd Skarbowy
Dane teleadresowe:
ul. Rejtana 3A,
45-331 Opole
77 442 06 53; fax. 77 442 05 20
Numery kont bankowych:
podatek dochodowy od osób prawnych  NBP O/O Opole  13 1010 1401 0061 1622 2100 0000
podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy  NBP O/O Opole  60 1010 1401 0061 1622 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych  NBP O/O Opole  10 1010 1401 0061 1622 2300 0000
pozostałe podatki i opłaty  NBP O/O Opole  04 1010 1401 0061 1622 2700 0000

 

 

Urząd Miasta Opola
Adres: Rynek, 46-020 Opole
Telefon:77 451 18 00
Numer rachunku bankowego -opłata skarbowa
Bank Millennium SA   03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

 
ZUS
Dane teleadresowe:
ul. Wrocławska 24,
45-701 Opole
Kontakt z ZUS za poœśrednictwem COT:
801 400 987 z telefonów stacjonarnych
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych
Numery kont bankowych:
ubezpieczenie społeczne 83101010230000261395100000
ubezpieczenie zdrowotne 78101010230000261395200000
fundusz pracy 73101010230000261395300000
 
 
Główny Urząd Statystyczny
http://www.stat.gov.pl/gus

Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
http://wup.opole.pl/start

Portal podatkowo-księgowy
http://www.gofin.pl